Digitale møter i Gruppe Centrum

Vi har zoom møte hver søndag, fra kl 1900 til 2000

Du klikker på linken nedenfor, og velger "Join meeting" fra menyen som ligger øverst.

Møte-id er 465 439 180,
og møtenøkkelen er 219 145.

Under oppkobling får du spørsmål om audio; her er det viktig å velge "Join with computer audio" 

I Gruppe Centrum respekterer vi hverandres, og din anonymitet. Dersom du syns det er skremmende å ha video på de første gangene ber vi deg om å logge inn litt før, og prate med en av oss som er der, så vi kan få hilse skikkelig på deg. Under selve møtet kan du ha blidet av, men du vil bli ønsket velkommen. Da er det fint om du tar ordet og presenterer deg selv med fornavn: "Hei jeg heter ......, og jeg er........"  Det er ingen deleplikt på møtene våre, du er velkommen til å bare lytte.

Du velger selv det navnet som vises på din skjerm. Dersom du logger inn med fullt navn anbefaler vi deg å gå inn på menyen "Participants", og finne menyknappen "rename" på deg selv. 

Vi bruker "Raise hand"-funksjonen viss vi ønsker å dele. Denne knappen finner du på menylinja under skjermbildet, under det som heter "Reactions".

Trykk på linken under, så kommer du til start-siden til Zoom:

www.zoom.us

 

Zoom-møternasjonalt og internasjonalt

Internasjonalt AA Marathon med møter 24/7. Nytt møte starter hver hele time, så her kan du logge deg på fem minutter før. Engelsk tale.      Møtekode: 2923712604, ingen passord.